LightWEB
Startside

Nyheter    Konsertomtaler HBK    Medlemsinformasjon    Bluesstuff    Om HBK    Kontakt oss      

LightWeb
STYRET I HAMAR BLUESKLUBB 2021-22
 
STYRET I HAMAR BLUESKLUBB 2020-21

Medlem

e-mail

tlf

Terje Bjørnseth (styreleder)

terje@bjornseth.com

94439407

Torbjørn Espelund (nestleder)

torbesp@online.no

41324743

Henning Johansen

henjo.hamar@gmail.com

99014719

Tove Høgli

tovehogli60@hotmail.com

97105963

Terje Kristian Jektvik

tejekt@online.no

45013553

Øystein Vaagen

oovaagen@gmail.com

92809520

Stig Lysbakken

post@bikestore.no

90982193

Grethe Egeberg Stogret-eg@online.no
99263868Varamedlemmer


Geir Kielland

turbantull@gmail.com
92607772
Jørn Inge Ruudjorniruud@gmail.com90507838
Frode Danielsenf-danie@online.no
90104674

Rolf Gunnar Stenseth


91702557

   

Booking

Dag Kohmann

dag.kohm@gmail.com

92265507

Jørn Inge Ruudjorniruud@gmail.com90507838

STYRET I HAMAR BLUESKLUBB 2019-20

Medlem

e-mail

tlf

Terje Bjørnseth (styreleder)

terje@bjornseth.com

94439407

Torbjørn Espelund (nestleder)

torbesp@online.no

41324743

Arvid Andreassen

arvid@image-reklame.no

90771795

Henning Johansen

henjo.hamar@gmail.com

99014719

Tove Høgli

tovehogli60@hotmail.com

97105963

Terje Kristian Jektvik

tejekt@online.no

45013553

Øystein Vaagen

oovaagen@gmail.com

92809520

Jørn Inge Ruud

jorniruud@gmail.com

90507838


 

90507838

Varamedlemmer


 

Ingrid Holum

ingho@live.no

92424669

Geir Kielland (ny)

 

 

 

 

 
Booking

 

 

Dag Kohmann

dag.kohm@gmail.com

92265507

STYRET I HAMAR BLUESKLUBB 2018-19
Medlem e-mail tlf
Arvid Andreassen (styreleder) 90771795
Torbjørn Espelund (nestleder) torbesp@online.no 41324743
Henning Johansen henjo.hamar@gmail.com 99014719
Tove Høgli 97105963
Terje Kristian Jektvik tejekt@online.no 45013553
Øystein Vaagen 92809520
Terje Bjørnseth  terje@bjornseth.com 94439407
Jan-Thore Bjørnemyr 91822289
Jørn Inge Ruud (ny)jorniruud@gmail.com90507838
   

Varamedlemmer


 
Jon Willy Andersen johnwillyandomersen@outlook.com 99403720
Sven Arne Johannessen 95911826
Ingrid Holumingho@live.no92424669
Gunn Slåtsveen (ny) egsyv@online.no 90738411
   
Booking    
Dag Kohmann dag.kohm@gmail.com 92265507
STYRET I HAMAR BLUESKLUBB 2017-18
Medlem e-mail tlf
Terje Halvorsen (tidligere styreleder)
Torbjørn Espelund (konstituert styreleder) torbesp@online.no 48073048
Henning Johansen henning.johansen@ntnu.no 99014719
Tove Høgli 97105963
Terje Kristian Jektvik tejekt@online.no 45013553
Arvid Andreassen 90771795
Øystein Vaagen oovaagen@gmail.com 92809520
Jan-Thore Bjørnemyr (ny) 91822289
Marit Amundsen (ny) sweetmarit@hotmail.com 92434240

Varamedlemmer

   
Jon Willy Andersen (ny) johnwillyandomersen@outlook.com 99403720
Sven Arne Johannessen 95911826
Terje Bjørnseth  94439407
Anne Karin Sveen a-karis@hotmail.com 48279364
Ingrid Holum (ny) ingho@live.no 92424669
Booking    
Dag Kohmann dag.kohm@gmail.com 92265507

Styret i Hamar Bluesklubb 2017-2018
Foran fra venstre:
Anne Karin Sveen, Terje Halvorsen (styreleder) og Ingrid Holum
Bak fra venstre:
Øystein Vaagen, Henning Johansen, Torbjørn Espelund, Jan-Thore Bjørnemyr, Terje Kristian Jektvik, Terje Bjørnseth og Jon Willy Andersen
(Foto: OLe Jonny Trangsrud)

STYRET I HAMAR BLUESKLUBB 2016-17
Medlem e-mail tlf
Terje Halvorsen (styreleder) terjhalv@online.no 95947088
Torbjørn Espelund torbesp@online.no 48073048
Henning Johansen henning.johansen@ntnu.no 99014719
Sven Arne Johannessen sven.1950@gmail.com 95911826
Terje Kristian Jektvik tejekt@online.no 45013553
Arvid Andreassen (ny) 91723805
Øystein Vaagen (ny) oovaagen@gmail.com 92809520

Varamedlemmer

   
Gjertrud Galaaen g.ertrud@hotmail.com 48268477
Tove Høgli 97105963
Jacob Hagelund Simensen 48071606
Anne Karin Sveen (ny) a-karis@hotmail.com 48279364
Booking    
Dag Kohmann dag.kohm@gmail.com 92265507

 

Styret i Hamar Bluesklubb 2016-2017
Foran fra venstre:
Torbjørn Espelund, Terje Halvorsen (styreleder) og Henning Johansen
Bak fra venstre:
Tove Høgli, Øystein Vaagen, Sven Arne Johannesen, Kjell Linder og Arvid Andreassen 
(Foto: OLe Jonny Trangsrud)


STYRET I HAMAR BLUESKLUBB 2015-16
Medlem e-mail tlf
Terje Halvorsen (styreleder) terjhalv@online.no 95947088
Torbjørn Espelund torbesp@online.no 48073048
Henning Johansen henning.johansen@ntnu.no 99014719
Lars Roger Sørum roger.soerum@icloud.com 97156406
Sven Arne Johannessen sven.1950@gmail.com 95911826
Terje Kristian Jektvik tejekt@online.no 45013553
Kjell Linder kjellelinder@gmail.com 41373012
Roger Myhre rogern276@gmail.com 95430928

Varamedlemmer

   
Gjertrud Galaaen g.ertrud@hotmail.com 48268477
Gunn B. Slåtsveen egsyv@online.no 90738411
Tove Høgli 97105963
Jacob Hagelund Simensen 48071606
Booking    
Dag Kohmann dag.kohm@gmail.com 92265507
STYRET I HAMAR BLUESKLUBB 2014-15

medlem e-mail tlf

Terje Halvorsen (styreleder)
Gunn B. Slåtsveen
Henning Johansen
Torbjørn Espelund
Lars Roger Sørum
Audun Kongsrud
Sven Arne Johannessen

terjhalv@online.no
egsyv@online.no
henning.johansen@hig.no
torbesp@online.no
roger.soerum@icloud.com
audun-k@hotmail.com
sven.1950@gmail.com

95947088
90738411
99014719
48073048
97156406
41488765
95911826

     

Varamedlemmer

   
Gjertrud Galaaen g.ertrud@hotmail.com 48268477
Marianne Kristensen mariak6@online.no 94832989
Terje Kristian Jektvik tejekt@online.no 45013553
     
Booking    
Dag Kohmann dkohmann@bbnett.no
dag.kohm@gmail.com
92265507

 

Noen i styret +, i Hamar Bluesklubb 2014-2015
Foran til høyre: Terje Halvorsen (styreleder)
Bak fra venstre: ny, Lars Roger Sørum, Gunn Benita Slåtsveen, Per Kristian Johansen, Torbjørn Espelund og Dag Kohmann 
(Foto: OLe Jonny Trangsrud)STYRET I HAMAR BLUESKLUBB 2013-2014

 

Styret i Hamar Bluesklubb 2013-2014
Foran fra venstre: Terje Halvorsen (styreleder), Henning Johansen
Bak fra venstre: Wibeke Hole, Arne Martin Kjærnet, Gjertrud Galaasen,
Torbjørn Espelund og Gunn Benita Slåtsveen
(Foto: OLe Jonny Trangsrud) STYRET I HAMAR BLUESKLUBB 2012-2013

 

Styret i Hamar Bluesklubb 2012-2013
Foran fra venstre Henning Johansen, Daniel Hehir
og Gunn Benita Slåtsveen.
Bak fra venstre Jørgen Rønnekleiv, Terje Halvorsen (styreleder), Dag Henrik Andersen og Christin Wibeke Hole.
(Foto: Ole Jonny Trangsrud)

 

 

 

Hamar Bluesklubb
                  

Adresse: Postboks 331, N-2303 Hamar
Telefon: +47
Mobil: +47
Webebside: www.hamarbluesklubb.com
E-post: 
hbk@hamarbluesklubb.com
Org.nr.: 984 874 855
Konto nr: 1822.05.48623

Eller ta kontakt med noen i styret.
Oversikt over styret i Hamar Bluesklubb finner du her.

Lukket side for styre her.
Tilbakemeldinger

FaceboookFacebook
 
Instagram


Vær


Kart             

© LightWeb